privacybeleid Mundo Recreatie

Privacybeleid

Mundo Recreatie respecteert jouw privacy en zorgt dat de persoonlijke informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij je persoonlijke gegevens verzamelen en waarvoor en hoe we deze gebruiken. Daarnaast vind je hier de rechten die jij hebt omtrent het opvragen, corrigeren of verwijderen van de opgegeven persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook gegevens als je IP-adres, klantnummer, betaalgegevens of bestelgeschiedenis vallen hieronder.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met Mundo Recreatie. We krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je een van onze websites bezoekt, een account aanmaakt of een bestelling plaatst. Daarnaast krijgen we je gegevens ook via anderen. Wanneer iemand een cadeau(bon) direct naar jou verstuurt, ontvangen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen we je gegevens krijgen van andere partijen, wanneer we bijvoorbeeld in hun naam producten naar je opsturen. Dit gebeurt echter alleen als jij die partijen hiervoor toestemming hebt gegeven.

Doeleinden

In de meeste gevallen verwerken we je persoonsgegevens voor een optimale dienstverlening, om jouw winkelervaring en bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen. Je gegevens worden vastgelegd om praktische redenen, namelijk voor:

  • het zo efficiënt mogelijk maken van onze dienstverlening
  • communicatie en informatievoorziening
  • het regelen van betalingen, facturatie en incasso
  • het verbeteren van onze websites en diensten

Dit betekent dat we je gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden of om je berichten te sturen over onze producten en diensten waarvan we denken dat jij ze interessant vindt. We kunnen ook contact met je opnemen om feedback te vragen over onze producten en websites of voor markt- en andere onderzoeksdoeleinden.

Delen van gegevens met derden

Mundo Recreatie zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, en geven deze uitsluitend door aan derden wanneer ze betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling en winkelervaring. Het betreft hierbij de volgende partijen:

Distributie en logistieke partners

We werken samen met verschillende bezorgdiensten, zoals PostNL of BPost. Zij ontvangen je naam en adresgegevens zodat ze jouw pakketje bij je thuis kunnen afleveren. Ook werken we soms samen met onze fabrikanten en leverancier om je een goede service te kunnen bieden. We sturen hen dan je bestelnummer, naam en adres zodat zij bijvoorbeeld onder garantie een nieuw product naar je kunnen opsturen.

Externe dienstverleners

We schakelen ook externe dienstverleners in om ons te helpen, en soms hebben ze daar ook persoonsgegevens voor nodig. Werkzaamheden dat deze externe dienstverleners uitvoeren zijn:

  • financiële diensten, zoals betaalproviders als iDeal of MultiSafepay, of incassobureaus
  • het helpen met klantenonderzoek en het verkrijgen van reviews, zoals Trustpilot.
  • het ondersteunen van onze advertentie- en marketingcampagnes

We delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die deze partij voor ons uitvoert, en sluiten overeenkomsten waarin we afspreken wat zij met deze gegevens mogen doen.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid, bijvoorbeeld als bepaalde overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst deze gegevens opvragen. Ook kan de politie of justitie gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan nuttig en noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 7 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na de betaling bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. De gegevens in jouw account worden bewaard totdat jij aangeeft dat we deze voor je kunnen verwijderen.

Ouderlijke toestemming

Mundo Recreatie is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van onze websites en diensten door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Mochten we erachter komen dat er toch persoonsgegevens van minderjarigen zijn verwerkt, dan zullen wij deze gegevens binnen een maand na ontdekking verwijderen tenzij we vanuit de wet verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Jouw gegevens worden voornamelijk in Nederland opgeslagen. Verder sturen we je persoonsgegevens enkel door naar landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is wanneer we het gebruik van onze website of socialmedia-pagina’s willen analyseren, zoals de bezoekersaantallen of opgevraagde pagina’s. In dat geval worden je gegevens bij derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube of Linkedin. Deze partijen hebben echter allemaal het ‘EU-US Privacy Shield certificaat’ waardoor ze zich moeten houden aan de Europese privacywetgeving.

Incidenten met persoonsgegevens

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een incident met jouw persoonsgegevens of een zogenaamd datalek dan brengen we je hier onmiddellijk van op de hoogte (onder voorbehoud van zwaarwegende redenen), als er een kans is op negatieve gevolgen in je persoonlijke levenssfeer. We streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat we dit datalek hebben ontdekt of hierop zijn gewezen door onze externe dienstverleners.

Rechten

Je hebt te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over je hebben verzameld (recht op inzage), je kunt deze laten wijzigen, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid). Je kunt een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of je verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Als je dit wenst, kun je vragen om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Mundo Recreatie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Mundo Recreatie B.V.
Oostpolderweg 15
4413 NN Krabbendijke
Kvk-nummer 62140868

Vragen of een klacht?

Als je vragen of klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag. Daarnaast heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens klantenservice

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 |   Telefoonnummer: 085 -1044334 |   E-mail: info@mundo-recreatie.nl